dilluns, 19 de març de 2012

Trobada d'informadors sardanistes (2)

[Un dos i seguit, 16-3-12]

Diumenge de la setmana vinent tindrà lloc a Tarragona una trobada d’informadors sardanistes, és a dir, aquelles persones que habitualment es dediquen a difondre l’activitat sardanista pels més diversos mitjans de comunicació. No és pas la primera vegada que es fa una reunió d’aquesta mena on, com es pot comprendre, es tracten qüestions que fan referència a la problemàtica pròpia d’un col·lectiu molt específic, tot i que segurament també ha d’interessar altres aficionats.
Amb tot, aquesta vegada sospito que aquest interès més enllà dels diguem-ne militants de la informació –mai més ben dit, ja que només una mínima part ho fan de manera professional, és a dir, cobrant- aquest interès, dic, serà més gran. Les noves tecnologies i les enormes possibilitats de fenòmens com Facebook i similars han arribat a qüestionar els límits de qui es pot considerar realment informador. No ho afirmo, només m’ho pregunto i segur que aquesta serà una qüestió que es plantejarà en aquella trobada on, ja s’ha anunciat, no només s’acceptarà l’assistència de tothom –no només els informadors formalment acreditats- sinó que s’estimula aquesta participació en un sentit el més ampli possible.
Això no treu, és clar, que les xerrades que s’anuncien a càrrec de professionals prou coneixedors dels temes –és a dir, el periodisme i la sardana- siguin d’allò més engrescadores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada